Для партнерів

Для партнерів

To our potential partners!

        Our agency provides support mostly for Ukrainian citizens who wish to participate in different exchange programs, such as  Work and Travel USA,  Au-Pair ( USA and Europe) and Cruise Lines (the USA and Europe)

        We also help our clients with study abroad programs, such as language courses and academic studies.

        We started our business in 2000. Since that time we have experienced many succesesses, as well as many challenges. We have selected business relationships, which we estimate very highly, with only the most reliable and constantly developing companies.

        We are the eyes and ears for our patners. We also serve as analysists of opportunities  and project managers for our clients. 

         Both responsibilities we take seriously, considering that we are involved in both people’s lives and companies’ success. 

We can perform for our partners either in part or in full, the following tasks:

  • recruitment of employees, students, trainеes 
  • representing their interests
  • supporting and сontrol all procedures that will be needed, etc.

What potential benefits can you get through work and cooperation with Ukrainians?

Let us shortly describe features that are typical for Ukrainians. Ukrainian people usually are friendly, sincere, diligent and hardworking. They also have exceptional coping skills which is probably the result of our intense history.

If you have any proposals, suggestions and/or projects that our clients could be involved in, do not hesitate to contact us.

UZHGOROD :
☎+38 (098) 484-49-49
☎+38 (095) 484-49-49
☎+38 (073) 484-49-49

KYIV:
☎+38 (044) 221-70-60
☎+38 (097) 954-49-49
☎+38 (099) 254-49-49 
☎+38 (063) 954-49-49

With best regards, the STUDY PLUS Team. 

 

Для наших потенційних партнерів!

        Наше агентство в основному надає підтримку громадянам України, які бажають взяти участь в різних програмах обміну, таких як Work and Travel,  Au-pair (США і Європа) і Cruise Lines (США і Європа).

        Ми також допомагаємо нашим клієнтам з освітніми програми за кордоном, такими як, мовні курси та академічне навчання.

        Ми розпочали наш бізнес в 2000 р. З тих пір ми пережили багато успіхів, а також багато випробувань.  Ми обрали ділові відносини, які оцінюємо дуже високо, тільки з найнадійнішими і постійно розвиваючими компаніями.

        Ми є очі та вуха для наших партнерів. Ми також служимо як аналітики можливостей і проект менеджери для наших клієнтів.

         Обидва обов'язки ми виконуємо серйозно, враховуючи те, що ми беремо участь в житті людей та в успіхах компаній.

Ми можемо виконувати завдання для наших партнерів частково або в повному обсязі, такі  як:

- підбір персоналу, студентів, стажерів

 - представлення їхніх інтересів

- підтримка і контроль всіх процедур, які будуть необхідні, і т.д.

Які потенційні переваги ви можете отримати через роботу і співпрацю з українцями?

Давайте найближчим часом опишемо особливості, які є типовими для українців. Українські люди , як правило, є  доброзичливі, щирі, старанні і працьовиті. Вони також мають виняткові навички подолання труднощів, які, ймовірно, є результатом нашої інтенсивної історії.

Якщо у вас виникли будь-які пропозиції, поради та / або проекти, в які наші клієнти можуть бути залучені, не соромтеся звертатися до нас.

УЖГОРОД:
☎+38 (098) 484-49-49
☎+38 (095) 484-49-49
☎+38 (073) 484-49-49

КИЕВ:
☎+38 (044) 221-70-60
☎+38 (097) 954-49-49
☎+38 (099) 254-49-49 
☎+38 (063) 954-49-49

З найкращими побажаннями, Команда STUDY PLUS